woensdag 25 oktober 2017

Fisktärna (Sterna hirundo) Common tern VisdiefFijne dag allemaal