vrijdag 1 mei 2015

Storskrake (Mergus merganser)....... Grote zaagbek ......Common merganser

Male


Female