maandag 11 juni 2012

De parelduiker (Gavia arctica).....Storlom


Deze soort is ongeveer 62cm groot, dus groter en met een zwaardere kop dan de roodkeelduiker. Een volwassen parelduiker is 's zomers van onderen wit en van boven zwart met kleine witte vlekken. De kop en de nek zijn grijs en de keel is zwart gestreept met een centrale, zwarte vlek. De snavel is zwart, recht en dolkvormig. 's Winters is de parelduiker van boven grijsbruin en van onderen wit met een duidelijke scheiding tussen witte keel en grijze nek. Het juveniel lijkt op adult in de winter, maar heeft lichte, schubvormige vlekken op de rug. De vleugelslag is langzamer en korter dan bij een roodkeelduiker. De roep is in de broedgebieden een ritmisch gehuil. In de vlucht is het een diepe, blaffende roep. In de winter is deze soort stil. De parelduiker broedt op eilanden in grote Noord-Europese meren. 's Winters en op trek langs kusten soms ook op binnenwateren.