maandag 7 mei 2012

De Heggenmus (Prunella modularis).....Järnsparv

is een zangvogel


Ze worden 15 centimeter groot, ongeveer even groot als de huismus, maar onderscheiden zich door grijs op de kop.
Ze verplaatsen zich op een eigen manier: laag bij de grond onder struiken en heggen, op paadjes en zelfs in lanen van parken op zoek naar voedsel. De heggenmus is een insecteneter wat te zien is aan zijn scherpe snavel.
Deze vogel heeft duidelijke, donkerbruine strepen op de zijkant en zie je zelden of nooit in groepjes. Het mannetje en het vrouwtje dragen hetzelfde verenkleed.

 Zang

Hij heeft een hoge, heldere, vrij stereotiepe zang. Minder vaak te horen in de zomer. Heeft zogenaamde 'liefdes-fluisterzang' in aanwezigheid van vrouwtje, maar laat ook een soortgelijke gedempte zang in het najaar horen. De fluisterzang is ook bekend bij de merel.
 Fijne dag allemaal groetjes Joke en Angus